cookie

Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace 8.12.2022
Datum účinnosti 8.12.2022


Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti D-EVO GRAPHIC s.r.o., č.p.30, Proseč pod Ještědem, Česká republika 463 43, Czechia, email: shop@mirali.cz, tel: +420607499912 o shromažďování, používání a zveřejňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( https://mirali.cz ). (dále jen „služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od okamžiku, kdy budou revidované Zásady zveřejněny ve Službě, a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME:
Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje o vás:

Jméno
E-mail
Mobilní telefon
Informace o platbě
JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE:
Informace o vás shromažďujeme/získáváme následujícím způsobem:

Když uživatel vyplní registrační formulář nebo jinak odešle osobní údaje.
Interakce s webovými stránkami
Z veřejných zdrojů


JAK VAŠE INFORMACE POUŽÍVÁME:
Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k následujícím účelům:

Marketingové/propagační účely
Vytvoření uživatelského účtu
Testimonals
Shromažďování zpětné vazby od zákazníků
Vynucování VOP
Zpracování platby
Podpora
Informace o správě
Cílená reklama
Správa objednávek zákazníků
Ochrana stránek
Komentáře mezi uživateli
Řešení sporů
Správa uživatelského účtu
Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

JAK SDÍLÍME VAŠE INFORMACE:
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu, s výjimkou omezených případů popsaných níže:

Reklamní služby
Analytické služby
Služby vymáhání plateb
Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit pro následující účely: (1) k dodržení platných zákonů, nařízení, soudních příkazů nebo jiných právních postupů; (2) k vymáhání smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) k reakci na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje práva třetích stran. Pokud dojde ke sloučení nebo převzetí Služby nebo naší společnosti s jinou společností, budou vaše údaje jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ:
Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let po nečinnosti uživatelských účtů nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádná vás neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo vymazání nebo na získání kopie svých osobních údajů, na omezení nebo vznesení námitky proti aktivnímu zpracování vašich údajů, na žádost o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, na odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, na právo podat stížnost u zákonného orgánu a na další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li uplatnit tato práva, můžete nám napsat na adresu shop@mirali.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Přímou marketingovou komunikaci nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, můžete odmítnout, pokud nám napíšete na adresu shop@mirali.cz.

Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

COOKIES ETC.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito sledovacími technologiemi, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.

BEZPEČNOST:
Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá a budeme používat přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich informací, které máme pod kontrolou. Vzhledem k neodmyslitelným rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN A POUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ:
Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají zásadami ochrany osobních údajů a dalšími postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, které mohou být přístupné prostřednictvím odkazu ve Službě. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

STÍŽNOSTI / POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete nám napsat na adresu našeho pověřence pro stížnosti D-EVO GRAPHIC s.r.o., č.p.30, Proseč pod Ještědem, e-mail: shop@mirali.cz. Vaše připomínky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Přijímáme online platby

Kontakt

© 2021 MIRALI.CZ Všechna práva vyhrazena