Reklamace

Postup reklamace

Vyplňte, prosím, formulář k reklamaci, abychom přesně věděli o jakou vadu se jedná a pečlivě zabalenou zásilku nám zašlete nebo osobně dopravte na adresu: Polní 180/6, 463 12, Liberec-Nové Pavlovice (Budova REXON SECURITY)

Jakmile zásilku obdržíme, budeme Váš kontaktovat s řešením. V případě schválené reklamace postupujeme takto: pokud je zboží skladem, ihned ho vyměníme za nové, pokud skladem není, navrátíme Vám plnou částku na bankovní účet.

Pravidla reklamace

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit zhoršení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců a nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží je jiné než objednané, nebo je zboží vadné. Kontaktujte nás nejlépe do 7 dnů na email shop@mirali.cz

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, a hygienicky nezávadné. Společnost D-EVO GRAPHIC s.r.o. provozující e-shop www.mirali.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění.

Reklamační řád

 1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada
  objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit zhoršení vady
  a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.
 2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném
  používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým
  vlastnostem a účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.
 4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží je jiné než objednané, nebo je
  zboží vadné, má možnost kontaktovat obchodníka D-EVO GRAPHIC s.r.o. nejlépe do 7 dnů pomocí
  emailu shop@mirali.cz
 5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo
  nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného
  konstrukčního řešení.
 7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby
  v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné
  údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku
  jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a
  reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované
  zboží vyčištěné, a hygienicky nezávadné. Společnost D-EVO GRAPHIC s.r.o. provozující
  e-shop www.mirali.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží,
  které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o
  opatření proti přenosným nemocem).
 9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději
  do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění.
 10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a
  kopií dokladu o koupi zboží (faktury) na adresu: MIRALI.CZ, Polní 180/6, 460 01, Liberec-Nové Pavlovice

Přijímáme online platby

Kontakt

© 2021 MIRALI.CZ Všechna práva vyhrazena